Velkommen til Lions Club Ringsaker  

Lions Club Ringsaker ble stiftet 11. februar 1966. I dag teller vi 32 medlemmer. Lions Club Ringsaker er og skal være en viktig ressurs i lokalmiljøet. Klubben består av aktive og interesserte medlemmer, med felles ønske og vilje til å gjøre noe for andre. Aktivitetsnivået i vår klubb tilpasses den enkeltes muligheter i forhold til familie, jobb og andre aktiviteter.

Medlemsmøtene avholdes på Tingvang den 1. onsdag hver måned. Møtene synliggjør et positivt fellesskap og er for mange en vitamininnsprøytning med ideutveksling og sosialt samvær. Mange erfarer at Lions-medlemskapet utvikler gode og livslange vennskap. Det er viktig at medlemmene støtter opp om og deltar på møtene og aktivitetene. Et godt klubbmiljø er en avgjørende forutsetning for å kunne forene alle gode krefter til en felles innsats.

Hva gjør vi?

Lokalt:

 • Vi er aktivt med i forebyggende arbeid mot rus blant ungdom, bl.a. skolemiljødagen på Moelv ungdomsskole
 • Arrangerer kurset ”MITT VALG ” i samarbeid med skoler og barnehager. Dette er et program for å skape gode holdninger, hindre mobbing etc.
 • Vi bistår ved arrangementer på alders- og sjukehjem.
 • Klubben bidrar økonomisk til mange lokale organisasjoner.
 • Lions Club Ringsaker har de siste årene gitt økonomiske bidrag til mange nødvendige investeringer, som nytt orgel i Ringsaker kirke, oppussing av forsamlingslokalet Tingvang etc.

Nasjonalt:

 • Støtter Ridderrennet
 • Støtter Lions førerhundskole
 • Støtter flere ungdomsleire
 • Støtter ved nasjonale katastrofer

Internasjonalt:

 • Øyehelseprosjekter og brønner i Afrika
 • Prosjekt barnehjem for kreftsyke barn
 • Internasjonalt hjelpearbeid ved katastrofer
 • Hjelpesendinger til flyktninger fra Syria
 • Støtter økonomisk skoleprosjekt i Zimbabwe og hjem for aidssjuke ungdommer i Kenya